• Galeria4
 • Galeria1
 • Galeria6
 • Galeria8
 • Galeria5
 • Galeria9
 • Galeria7
 • Galeria3

Galeria ta powstała aby pokazać, że metalografia to nie tylko dziedzina nauki i techniki ale również w pewnym sensie sztuka. Połączenie odpowiednich technik preparatyki, trawienia oraz obserwacji umożliwia wydobycie piękna zaklętego w metalu niewidocznego gołym okiem. Otrzymane obrazy struktur zadziwiające paletą barw, kształtów i pięknem symetrii przywodzą na myśl dzieła sztuki stworzone przez artystów awangardowych. W tym przypadku jednak malarzem są zjawiska fizykochemiczne związanie z krystalizacją czy przemianami a pędzlem dłonie metalografa, który przy odrobinie szczęścia i wiedzy potrafi to piękno wydobyć.

Badania metalograficzne mikroskopowe

 • Analiza mikrostrukturalna metali i stopów (jakościowa oraz ilościowa)
 • Pomiary stereometryczne oraz pomiary mikroskopowe
 • Określanie wielkości ziarna
 • Określenie wielkości ziarna byłego austenitu
 • Klasyfikacja struktury wyrobów hutniczych
 • Określenie zawartości wtrąceń niemetalicznych
 • Określenie mikrostruktury i klasyfikacja wydzieleń grafitu w żeliwie
 • Badania złączy spawanych
 • Określanie zawartości ferrytu delta
 • Badanie węglików spiekanych
 • Pomiary grubości warstw wierzchnich
 • Pomiar głębokości odwęglenia
 • Ocena stopnia zdegradowania materiałów
 • Ocena korozyjnego niszczenia materiałów
 • Ujawnianie charakterystycznych faz w metalach
 • Preparatyka metalograficzna (klasyczna oraz barwna)
 • Inne mikroskopowe badania metalograficzne

Badania metalograficzne makroskopowe

 • Próba głębokiego trawienia
 • Ujawnianie segregacji
 • Ujawnianie struktury pierwotnej
 • Ujawnianie rozmieszczenia siarki (próba Baumanna)
 • Ujawnianie nieciągłości materiałowych (pęknięcia, rzadzizny, wtrącenia)
 • Ujawnianie przebiegu włókien stopów przerobionych plastycznie
 • Badanie złączy spawanych
 • Ujawnianie przebitych oraz usuniętych numerów seryjnych

Repliki metalograficzne

 • Badania metalograficzne metodą replik (nieniszczące)
 • Ocena stopnia degradacji struktury materiału

Ekspertyzy materiałowe

 • Ekspertyzy przypadków uszkodzeń awaryjnych powstających w warunkach eksploatacji gotowych wyrobów
 • Ekspertyzy w zakresie rodzaju wad materiałowych oraz przyczyn ich występowania
 • Badania prawidłowości przebiegu obróbki cieplnej i innych procesów technologicznych
 • Opinie techniczne
 • Badania jakości materiałów
 • Inżynieria wsteczna z zakresu wytwarzania elementów metalowych